NOTICIAS             
 
Seción del Club Ganglis Basals
Clinic. 18 de Març de 2004

Coordinador: Dr. Eduard Tolosa. Hospital Clínic Universitari de Barcelona
Facultat de Medicina. Aula 15. C/Casanova 143. Barcelona

Programa:
19:00 h. Presentació. Dr. Eduard Tolosa, Barcelona
19:05 h. Conferència. Implantes cerebrales en la enfermedad de Parkinson. Dra. Rosario Luquin, Pamplona
19:45 h. Vídeo-Clínic. Presentació i discusió de casos. Moderador: Esteban Muñoz, Barcelona
21:00 h. Fi de la sessió

Ponents:
Dr. Eduard Tolosa.
Servei de Neurologia, ICMSN. Hospital Clínic de Barcelona

Dra. Rosario Luquin.
Departamento de Neurología. Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona
Dr. Esteban Muñoz.
Servei de Neurologia, ICMSN. Hospital Clínic de Barcelona

Per presentar un cas clínic en vídeo contactar amb el Dr. Esteban Muñoz o el Dr. Eduard Tolosa.
Telèfon: 93 227 57 85